[Home] [Nederlands] [FranÁais] [English]

Home

Het Kantoor

Handelsrecht

Incassoprocedures

Schadedossiers

Fraudebestrijding

Ereloontarieven

Contact

 
 
 
INCASSOPROCEDURES
_____________________________________________________________
 

 

 
OPSPORING
 
Wanneer u ons een incassodossier overmaakt, informeren wij uiteraard eerst naar de toestand van de debiteur (via diverse databanken en onze lokale deurwaarders).
 
SOMMATIE
 
Wij proberen altijd eerst buitengerechtelijk te incasseren en manen de debiteur daartoe schriftelijk aan tot betaling van de openstaande schuld, verhoogd met rente en kosten.
 
Vervolgens nemen wij telefonisch contact op met uw debiteur.
 
Wanneer er geen onmiddellijke betaling of afbetalingsplan volgt, stellen wij voor over te gaan tot gerechtelijke maatregelen.
 
DAGVAARDING
 
Gerechtelijke stappen worden pas ondernomen na ontvangst van een schriftelijke opdracht van de cliŽnt.
 
Incassozaken worden bij dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder voor de rechtbank gebracht.
 
CommerciŽle vorderingen van minder dan 1.860,- EUR worden gebracht voor de Vrederechter (Kantonrechter), waar de dagvaardingskosten 100,- EUR tot 150,- EUR bedragen, griffierechten inbegrepen.
 
Voor grotere commerciŽle vorderingen is de Rechtbank van Koophandel bevoegd, waar de dagvaardingskosten 200,- EUR tot 250,- EUR bedragen, rolrechten inbegrepen.
 
Wanneer debiteur veroordeeld wordt, moeten de dagvaardingskosten uiteraard door hem worden terugbetaald, onverminderd de eventuele veroordeling tot rente en schadevergoeding.
 
De veroordeelde debiteur moet bovendien een vergoeding voor advocatenkosten betalen, die afhankelijk is van de hoogte van de vordering.
 
Op basis van uw algemene verkoopscondities en/of de wet betalingsachterstand heeft u bovendien recht op een schadevergoeding wegens wanbetaling.
 
BESLAGLEGGING
 
Wanneer een vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd, kan er executoir beslag worden gelegd op de roerende of onroerende goederen van de debiteur.
 
Verder is ook derdenbeslag mogelijk, waarbij het interessant is op te merken dat een conservatoir derdenbeslag zonder verlof van de rechtbank kan worden gelegd.
 
Zo kan bij wanbetaling van een belangrijke vordering bijvoorbeeld de bankrekening van de debiteur worden geblokkeerd als conservatoire maatregel, zonder voorafgaande toelating van de rechter.
 
FAILLISSEMENTSVORDERING
 
Tenslotte is het eveneens mogelijk het faillissement van debiteur te vorderen voor Rechtbank van Koophandel, wat vaak een effectief middel blijkt te zijn tegen debiteuren die hun insolventie op een malafide manier hebben georganiseerd, maar toch actief blijven in de handel.

 

 

[Terug naar begin]